2016-08-28 https://patmos.valudata.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg "Maailma muuttuu", todetaan nykyään tuon tuostakin maailmantapahtumia kommentoitaessa. Tällaiseen toteamukseen sisältyy useimmiten oletus siitä, että maailma ja kulttuurillis-maailmanpoliittiset kehityskulut "nyt vaan jotenkin tapahtuvat" satunnaisten ja pitkälti ennakoimattomien... https://www.patmosplus.fi/blogi/kirjoitukset/893/miljardoori_george_sorosin_saatioverkosto_rahoittaa_globalistista_vallankumousta Patmos article
Juha Ahvio
28.8.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Miljardööri George Sorosin säätiöverkosto rahoittaa globalistista vallankumousta

 

”Maailma muuttuu”, todetaan nykyään tuon tuostakin maailmantapahtumia kommentoitaessa. Tällaiseen toteamukseen sisältyy useimmiten oletus siitä, että maailma ja kulttuurillis-maailmanpoliittiset kehityskulut ”nyt vaan jotenkin tapahtuvat” satunnaisten ja pitkälti ennakoimattomien syy ja seuraus -ketjujen tuloksena. Etenkin konservatiiveille huomautetaan mielellään, että nämä ovat ”taantumuksellisia”, koska eivät ymmärrä, että elämme ”jo” vuotta 2016. Tällaiset huomauttelijat näyttävät uskovan vakaasti, että vaikka maailman muuttuminen onkin luonteeltaan satunnaista, maailma ja ihmiskunta samalla kuitenkin ”edistyvät” ja menevät ”eteenpäin”.   

Todellisuudessa maailma ei kuitenkaan epämääräisen satunnaisesti ”muutu”, vaan maailmaa aktiivisesti ja täysin päämäärätietoisesti pyritään muuttamaan. Keskeisiin tämänhetkisiin maailmaa aktiivisesti muuttamaan pyrkiviin inhimillisiin vaikuttajiin lukeutuu miljardööri George Soros säätiöverkostoineen.   

Patmosblogissani 10.3.2013 ”Miljardööri George Sorosin vasemmistolobbaus on todellisuutta Suomessakin”  selostan, kuka George Soros on:

”Mutta kuka on George Soros? Soros, joka on syntynyt vuonna 1930 Unkarissa ei-uskonnolliseen juutalaiseen perheeseen ja on alkuperäiseltä nimeltään György Schwartz, lukeutuu maailman rikkaimpien miesten joukkoon. Hänen omaisuutensa kokonaisarvo on arvioitu yli kymmeneksi miljardiksi dollariksi.”

”Soros on luonnehtinut itseään ateistiksi. Hän on vakaumuksellinen Israelin, sionismin – kuten kaiken muunkin kansallismielisyyden – ja Israelia puolustavien juutalaisorganisaatioiden kuten AIPAC:in kriitikko. Sorosin ihanteena on globaali ja sekulaarin humanistisista lähtökohdista määritellyllä tavalla ’avoin yhteiskunta’, joka toimisi niin sanotun demokraattisen sosialismin ihanteiden mukaisesti. Soros ei kannata vapaata markkinataloutta, vaan keskusjohtoista vasemmistoliberaalia sääntelyä, maailmanhallituksen valvomaa ja sääntelemää globaalia hyvinvointivaltiota.”

”Vuonna 1993 The Independent -lehden haastatteluartikkelissa ’The Billionaire who Built on Chaos – George Soros’ Soros totesi näkevänsä itsensä jonkinlaisena jumalana, kaiken luojana. Vuonna 1987 ilmestyneessä kirjassaan The Alchemy of Finance Soros toteaa sivulla 362, että on aina ollut varsin vahvasti tietoinen omasta merkittävyydestään ja että on haaveillut olevansa jonkinlainen jumala.  Vuonna 1991 ilmestyneessä kirjassaan Underwriting Democracy Soros ilmoittaa sivulla 3, että on hautonut suuria messiaanisia kuvitelmia itsestään aina lapsesta asti ja että nämä fantasiat ovat sellaisia, joita hän tahtoi toteuttaa sikäli kuin hänellä on siihen varaa.”

”Sittemmin Sorosilla on ollut varaa ryhtyä toteuttamaan tällaista ’hyväntekeväisyyttä’, joka kumpuaa hänen messiaanisista jumaluushaaveistaan ja jonka on määrä johtaa ’avoimeen’ maailmanyhteiskuntaan…”

Siitä, mitä Soros nyt aktiivisesti tekee, kirjoitan kirjani Avoimet rajat ja maahanmuutto: Euroopan ja Suomen itsemurha? (Kuva ja Sana, 2016) sivuilla 116–117 seuraavasti, ”Suuren rahan säätiöt edistävät massamaahanmuuttoa ja avointen rajojen ideologiaa” -otsikoidussa alaluvussa:                 

”Kuten James Simpson osoittaa kirjassaan The Red-Green Axis: Refugees, Immigration and the Agenda to Erase America (The Center for Security Policy, 2015), Byron M. Roth teoksessaan The Perils of Diversity: Immigration and Human Nature (Washington Summit Publishers, 2010, 2014) ja Joan Roelofs kirjassaan Foundations and Public Policy: The Mask of Pluralism (State University of New York Press, 2003), avointen rajojen ideologiaa ja tämän omaksuneita maahanmuuton parissa toimivia organisaatioita sekä erilaisia internationalistisia aivoriihiä rahoittavat sekä Euroopassa että USA:ssa erittäin varakkaat säätiöt.”

”Tällaisia sadoissa miljoonissa laskettavissa olevaa rahoitusta jakavia säätiöitä ovat esimerkiksi jo 1960-luvulta ohjelmallisesti monikulttuurisuusideologiaa ja avoimia rajoja ajanut Ford Foundation, Carnegie Foundation, Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, monimiljonääri ja HLBTIQ-aktivisti Tim Gillin Gill Foundation, J. M. Kaplan Fund, New Philanthropy, New World Foundation, Public Welfare Foundation, ARCA Foundation, Tides Foundation ja varsinkin jo edellä mainittu miljardööri George Soros ja hänen Open Society Institute (OSI) -ja Open Society Foundations -verkostokokonaisuutensa, jolla on maailmanlaajuisesti yli 30 haaraa.”

”Monikulttuurisuusideologian ja avointen rajojen maahanmuuttoideologian lisäksi Soros rahoittaa erilaista vasemmistoradikalismia kautta linjan: HLBTIQ-aktivismia, vapaan abortin ajamista, vapaan huumekulttuurin edistämistä, feminismiä, vihreää ilmastonmuutosideologiaa, aseiden takavarikointia lainkuuliaisilta kansalaisilta, YK-johtoista globalismia, sosialistista käsitystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja Occupy Wall Street -liikkeen kaltaista kapinointia sekä Israelin boikotointia.”

”Näiden säätiöiden yhteinen varallisuus mitataan miljardeissa dollareissa, ja nämä säätiöt ovat varsin avokätisesti joko suoraan tai erilaisia välikäsiä käyttäen aktiivisesti rahallisesti tukemalla edistäneet länsimaihin kohdistuvaa laajamittaista maahanmuuttoa ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista. Merkille pantavaa on, että nämä ja muut vastaavat säätiöt ovat Open Borders -ideologisten toimijoiden lisäksi rahoittaneet viimeisten vuosikymmenien kuluessa myös radikaaliin seksuaalivallankumoukseen pyrkiviä yhteiskunnallisia ja poliittisia toimijoita eli juuri sitä aatekokonaisuutta ja maailmankatsomusta ja näiden mukaista seksuaalikäyttäytymistä, joka on johtanut Euroopan syntyvyyskriisiin.”

Tällaista lobbausta ja suoraa poliittista vaikuttamista Soros ja hänen säätiöverkostonsa harjoittavat esimerkiksi EU:n parlamentissa, jossa varsin monet europarlamentaarikot ovat halukkaita edistämään Soros-henkistä globalistis-vallankumouksellista ideologiaa ja sen mukaisia käytännön politiikan sovellutuksia.

Progressiiviseksi eli ”edistykselliseksi” toimijaksi itsensä määrittelevä Kumquat Consult -organisaatio on tuottanut Sorosin Open Society -säätiöille informaatiokartoituksen siitä, ketkä tämän kauden europarlamentaarikoista ovat otollisimpia tukemaan Sorosin verkoston edustamia vasemmistoradikaaleja arvoja ja niiden mukaista politiikkaa. Kartoitus on luettavissa PDF-julkaisuna Reliable allies in the European Parliament (2014–2019). 

Kartoituksen johdannossa todetaan, että europarlamentissa on 226 edustajaa, jotka joko ovat jo osoittautuneet Open Society -liittolaisiksi tai jotka todennäköisesti osoittautuvat tällaisiksi. Kartoitus suosittelee, että näiden ”eurooppalaisten lainsäätäjien” (European lawmakers) kanssa Sorosin säätiöverkoston tulisi pyrkiä rakentamaan kestävä ja luottamuksellinen suhde.

Suomalaisista euroedustajista kartoitus mainitsee seuraavat: Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri, Sirpa Pietikäinen (luonnehditaan termillä ”päättäväisen edistyksellinen”, resolutely progressive), Olli Rehn (luonnehditaan vahvasti EU-integraatiota kannattavaksi ja TTIP-sopimuksen tukijaksi), Petri Sarvamaa (luonnehditaan ”sydämeltään edistykselliseksi”, progressive at heart), Paavo Väyrynen ja Henna Virkkunen, josta todetaan, että hän ”tulee todennäköisesti olemaan varsin edistyksellinen vaikuttaja” (rather progressive voice).

Soros-henkisellä ”edistyksellisyydellä” eli avoimet rajat -vasemmistoradikalismilla on lojaaleja ja luotettavia yhteistyökumppaneita paitsi EU-parlamentissa myös EU-komissiossa, jonka puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi joitakin päiviä sitten, että valtioiden väliset rajat ovat ”huonoin keksintö, minkä poliitikot ovat koskaan tuottaneet”, kuten ilmenee Warren Massin artikkelista ”EU President Junker Calls Borders ’Worst Invention Ever Made’” The New American -julkaisussa 23.8.2016. 

George Sorosin – joka lukeutuu USA:n presidentinvaalien demokraattiehdokas Hillary Clintonin ja ylipäätään demokraattisen puolueen suurimpiin yksittäisiin rahallisiin tukijoihin – säätiöverkoston sekä rahamäärällisesti että yhteiskunnalliselta kattavuudeltaan massiivisesta vaikutuksesta saatiin tuoreesti lisää konkreettista informaatiota niin sanotun DCLeaks -hakkerisivuston julkaiseman aineiston myötä. Siitä huolimatta, että kyseisen sivuston perimmäisimpien organisoijien identiteettiin ja heidän tarkoitusperiinsä liittyy epäselvyyttä, kuten Jason Murdock selostaa ”Meet DCLeaks, the WikiLeaks-like website reportedly run by Russian spooks” -artikkelissaan International Business Times -julkaisussa 22.8.2016, on vuodettuun informaatioon sinänsä syytä suhtautua vakavasti.

Tuore Soros-informaatio vahvistaa vastaan sanomattomasti, että jumalaksi ja messiaaksi omien sanojensa mukaan itsensä kokeva Soros ja hänen verkostojensa toimijat ja liittolaisensa tieten tahtoen pyrkivät muun muassa purkamaan valtioiden väliset rajat ja tuhoamaan kansallisvaltiot ja niiden suvereenisuuden. Soros-toimijat ovat käyttäneet ja käyttävät Euroopan maahanmuuttokriisiä tarkoituksellisena välineenään oman vasemmistoradikaalin ja globalistisen ideologiansa ja sen mukaisen politiikkansa toteuttamiseksi.

Kannattaa lukea esimerkiksi Joseph Kleinin 17.8.2016 päivätty artikkeli ”George Soros’s Open Border Foundations: An inside look at the machinations of the multibillionaire and his mission to destroy national sovereignty” Frontpagemag-sivustolla  

ja Tyler Durdenin 16.8.2016 päivätty artikkeli ”Soros Hack Reveals Plot Behind Europe’s Refugee Crisis; Media Manipulation; Cash For ’Social Justice’” Zero Hedge -sivustolla sekä Aaron Kleinin 24.8.2016 päivätty Breitbart-sivuston artikkeli ”Dark Lord: Hacked documents reveal magnitude of George Soros’s domestic influence”.      

Maailman tämänhetkinen ja monella eri yhteiskunnan alalla sekä USA:ssa että Euroopassa ilmenevä ”muuttuminen” vasemmistoradikaalien ja globalististen progressiivisten eli ”edistyksellisten” ainesten vaatimaan suuntaan ei suinkaan tapahdu vain sattumalta eikä minkään vääjäämättä itseään toteuttavan historiallisen välttämättömyyden vaikuttamana.   

Merkille pantavaa on sekin, että tuoreet dokumenttivuodot osoittavat Sorosin käyvän useilla eri rintamilla jatkuvasti vahvaa antisionistista kamppailua Israelia ja sen oikeistosionistista itseymmärrystä vastaan. Tästä kirjoittaa valaisevasti P. David Hornik artikelissaan ”Huge Hack Exposes Soros’s War On Israel: A radical left-wing billionaire’s agenda for the Jewish State exposed” Frontpagemag-sivustolla 17.8.2016. 

Caroline Glick toteaa 23.8.2016 päivätyssä Frontpagemag-sivuston artikkelissaan ”Soros’s Campaign of Global Chaos” osuvasti:    

”Fergusonista Berliiniin ja Jerusalemiin ulottuvien Sorosin hankkeiden pyrkimys on saada aikaan mellakointia ja kaaosta samalla kun Sorosin tukemien ryhmien vastarintatoiminnan halvaannuttamat paikalliset viranomaiset ovat kykenemättömiä suojelemaan ja turvaamaan omia yhteiskuntiaan ja ovat jopa kykenemättömiä puolustamaan johdonmukaisesti sitä näkökantaa, että heidän yhteiskuntansa ansaitsevat turvallista suojelua.”

”Donald Trumpin presidenttikampanja on monellakin tavalla suora vastaus ei vain Clintonille, vaan Sorosille itselleen.”

”Vaatimalla rajamuurin pystyttämistä, antamalla tukensa Britannian Brexit-erolle EU:sta, tukemalla Israelia, kannattamalla väliaikaista muslimien maahanmuuton pysäyttämistä ja puolustamalla poliisia Black Lives Matter -liikkeen aggressioita vastaan, Trump asettuu poikittain esteeksi Sorosin miljardeilla dollareilla tuettujen hankkeitten tielle.”